تیم تخصصی ایران فریزدرایر بعنوان قوی ترین تیم تعمیراتی فریزدرایرهای صنعتی و آزمایشگاهی  در ایران با امید به خداوند متعال حضوری پررنگ در نمایشگاه ایران فارما 2018 خواهد داشت . 

تعمیرات                        معتبر سازی                                 آموزش                                   مشاوره