نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیرTPM درصنایع دارویی۱۳۹۷-۶-۲۳ ۱۰:۱۲:۱۷ +۰۴:۳۰

                                             دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ورTPM درصنایع دارویی

محتوای دوره یا سرفصل مطالب:

1- سیر تکاملی و تاریخچه نظام های نگهداری و تعمیرات
2- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات “نت”
3- سازماندهی امور مهندسی نگهداری و تعمیرات “نت”
4- عوامل تأثیرگذار در طراحی نظام مهندسی نگهداری و تعمیرات
5- ویژگی های نظام نگهداری و تعمیرات مناسب
6- روش های کنترل و ثبت اطلاعات
7- بخش های اصلی تشکیل دهنده امور مهندسی نگهداری و تعمیرات
8- طبقه بندی کارها و روش های معمول نت
9- استانداردهای مورد نیاز نظام نت
10- اهداف استقرار نظام های نگهداری و تعمیرات بهره ور
11- نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
12- ضایعات عمده شش گانه در واحدهای تولیدی و صنعتی
13- بررسی و تجزیه و تحلیل فنی – اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده
14- تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی و مفید بودن عملیات نت
15- نحوه ارزیابی و عیب یابی تجهیزات
16- فرازی به نگهداری و تعمیرات بر مبنای شرایط

جهت ورود به صفحه تخصصی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM روی این دکمه کلیک نمایید…
09124983481

تماس از طریق موبایل

تماس از طریق اسکایپ

لطفا صبر کنید